การพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

การที่พัฒนาและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่สำควรทำ เพราะมันจะมาช่วยให้เราไม่นำเอาทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้จนเกิดความจำเป็น และยังสามารถนำเอาสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติในรอบตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะมาทำการยกตัวอย่างกันว่าการเอาสิ่งรอบๆตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างและมันส่งผลดีกับการใช้ชีวิตของเราอย่างไร

การเอาพลังงานที่เกิดจากแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าซึ่งความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของดวงอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถนำมาใช้ได้ โดยความร้อนนั้นถือว่าเป็นพลังงานรูปแบบนึ่งและได้มีนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นว่า ถ้าหากเราเอาพนักงานส่วนนี้มาใช้ได้ก็จะช่วยทำให้มนุษย์นั้นประหยัดไปอีกรูปแบบ

จนได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่าแผ่นพลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งจะเป็นลักษณะแผ่นที่ใช้ในการกักเก็บความร้อนจากดวกอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นพลังงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับให้พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้าน ทำให้คนที่นำพลังงานตัวนี้มาใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตจึงทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้

แต่การจะนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้จำเป็นต้องใช้เวลาในการกักเก็บแสงนานจึงทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มที่ คนที่ใช้ส่วนมากจะใช้เป็นระบบผสมกัน ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ไม่นานจึงมีข้อเสียเกิดขึ้นคือ ราคาที่ยังสูงอยู่ทำให้คนทั่วไปไม่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ และเมื่อมีเมฆบังหรือฝนตกทำให้ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้

แต่ก็เป็นสิ่งสิ่งประดิษฐ์ที่มนโลกอนาคตได้ใช้กันอย่างแน่นอน เนื่องจากพลังงานตามธรรมชาติค่อนๆหมดลงไปตามระยะเวลาการใช้งาน จึงจำเป็นต้องมีสิ่งอื่นมาทดแทน และนักวิทยาศาสตร์ยังพูดอีกว่า จะยังคงพัฒนาในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเพราะถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่หลายๆบริษัทให้ความสนใจสูงและเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่มีวันหมด

เพราะเป็นพลังงานที่มาจากแสงแดด แต่ถ้าพระอาทิตย์ดับลงก็คงจะไม่สามารถทำอะไรต่อได้และต้องคิดค้นพลังงานอย่างอื่นมาทดแทนต่อไป หรือสามารถเอามาใช้กับรถยนต์ได้ด้วยเช่น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้โดยพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้นั้นหากนำมาใช้ในสิ่งที่ดีก็จะส่งเสริมทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นไปอีก ดังนั้นหากเราสามารถที่จะช่วยพัฒนาหรือคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ชุดตรวจซิฟิลิส