เทคโนโลยีที่เรียกว่า BIg Data

เทคโนโลยีที่เรียกว่า BIg Data นั้นมีการเก็บข้อมูลและใช้ทำอะไรได้บ้าง

โดย Big data นั้นจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เหมือนกับการจัดเก็บข้อมูลแบบทั่วไปซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เรียกในวงกรว่า hadoop  ซึ่งการจะเก็บข้อมูลแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการเห็บข้อมูลที่ไม่สูงมากหรือเป็นการจัดเก็บในแบบค่าใช้จ่ายแบบราคาถูก สาเหตุที่ราคาถูกก็เพราะว่ามีจำนวนข้อมูลที่มหาศาลจึงจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แต่การจัดเก็บข้อมูลแบบ hadoop นั้น

จะสามารดึงข้อมูลออกมาได้ได้แบบรวดเร็วและสามารถดึงการใช้ข้อมูลได้ง่ายกว่าแบบการจัดเก็บข้อมูลแบบที่มีราคาแพงกว่าเพราะการจัดเก็บข้อมูลที่มีราคาแพงก็จำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นจึงไม่เหมาะแก่การนำมาใช้มากนัก

ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลแบบ Big dataนั้นเป็นการจัดเก็บข้อมูลทั้งในเชิงลึกและแบบวงกว้างเปรียบเสมือนเป็นเหมืองข้อมูล ซึ่งบางส่วนก็ไม่สมารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และการที่จะใช้งานข้อมูลของเหมืองนั้นก็มีวิธีที่จะใช้งานต่างๆ ซึ่งการที่จะใช้ข้อมูลในเหมืองนั้นเราจะเรียกว่า Data Analytics ซึ่งคำคำนี้เป็นคำที่เกิดขึ้นมานานแล้วเป็นคำดั้งเดิมหรือในปัจจุบันเราจะเรียกว่า Data Science

หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยที่เราคุ้นหูกันดีนั้นก็คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นเอง คือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลที่เรามีนำมาใช้ แต่ว่าตำว่า Data Science เริ่มใช้กันจริงๆเมื่อประมาณ6ปีที่แล้ว ซึ่งจะมีอาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นก็คืออาชีพวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเองซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆทั่วโลก โดยการวิเคราะห์ข้อมูนั้นจะจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยการทำงานนั้นก็คือ Machine learning

Machine learning นั้นก็คือการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้สำหรับตอบคำถามที่เราต้องการ คือการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วเข้ามาเรียนรู้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหารูปแบบข้อมูลดูว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรและสร้างเป็นโมเดลเพื่อพยากรณ์ขึ้นมา นั้นก็จะเรียกว่าการ Training นั้นเอง

และส่วนที่สองคือการตอบคำถามแบบการคำนายผลที่จะเกิดขึ้นขากข้อมูลใหม่อีกชุดหนึ่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักมาก่อน เช่นการที่คอมพิวเตอร์สามารถทายได้ว่ารูปภาพที่แสดงอยู่เป็นรูปอะไรทั้งๆที่มนุษย์ไม่ได้บอกว่ารูปนี้คืออะไร โดยการนำเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์และให้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งคำตอบที่ได้อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ โดยคำตอบที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแบบมหาศาลและสูตรที่ใส่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการคำนวณผลนั้นเองโดยสูตรการคำนวณนั้นจะขึ้นอยู่กับ Data Science นั้นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  แทงหวยหุ้นให้ได้กําไร